تبلیغات
کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر - اگر با دشواری های زندگی دست به گریبانی: نیایش راه رهایی است

کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 2 تیر 1396 04:42 ب.ظ
هر گاه تحمل زندگی برایت دشوار شد و حس کردی که نمی­توانی ادامه دهی، هر گاه فکر کردی که تاب برداشتن یک قدم دیگر را نداری، دست به دامان خدا شو و بدان که او ، هم قدمت خواهد شد و به تو نیرو خواهد بخشید. او یاری ات می­کند که امروز و روزهای پیشِ رو را به سلامت پشت سر بگذاری و از آزمون­های دشوار به سلامت عبور کنی.
مطمین باش که در پناه عشق الهی می‌توانی در تمام پستی و بلندی­های زندگی، سایۀ آسایشی بیابی؛ بویژه در این روزهای ماه رمضان که به قول مولانا «این دهان بستی دهانی باز شد / تا خورنده لقمه‌های راز شد»  اگر پیش از هر خواب شبانگاهی و هر بامداد  او را نیایش کنی، باور گرمی را در دلت حس می­کنی و به رشد و کمال جدیدی می­رسی؛ زیرا دانستن اینکه خداوند همواره و بی‌هیچ قید و شرطی به سخنانت گوش می­دهد و دوستت می­دارد، به تو نیرو، امید، آرامش و احساس حمایت شدن  می­دهد و می‌بینی که با عشق او دست به چه کارهای شگفت انگیزی که نخواهی زد.
در اینجا به داستان‌هایی دربارۀ عشق به پروردگار و تاثیر نیایش اشاره می­کنیم؛ باشد که در این واپسین شب­های عزیز ماه مبارک رمضان که در پیشِ رو داریم، بتوانیم با نیایشی سرشار از ایمان و اعتماد، پلی مستحکم بین خود و پرودگارمان برقرار کنیم، و  بهتر از آن، در آغوش گرم او آرامش یابیم.
نتیجه تصویری برای نیایش
                                                            *        *       *
روزی آموزگارمان از من خواست که از روی متن کتاب تعلیمات دینی روخوانی کنم ؛ یعنی از آن بخش کتاب که با این کلمات تمام می­شود: «خداوند مرا دوست می­دارد.» آن را خواندم و کتاب را بستم. آموزگار گفت: «دوباره بخوان !» من با حرکات اغراق آمیز، کتاب را باز کردم و با لحنی تمسخرآمیز خواندم: «خداوند مرا دوست­ می­دارد.» آموزگار گفت: «دوباره!»  بعد از هفت بار تکرار، آرام آرام حس کردم که حقیقتی در این جمله نهفته است و امکان دارد که خدا دوستم داشته ­باشد، خود من، یعنی "مایا آنجلو" را .
عظمت چنین کشفی ناگهان مرا به گریه انداخت. می­دانستم که اگر خدا دوستم داشته باشد، می‌توانم شگفتی بیافرینم، می­توانم دست به کارهای بزرگ بزنم، هر چیزی را بیاموزم و هر چیزی را به دست آورم؛ زیرا چه چیز می­توانست مانع من شود وقتی خدا را داشتم؟ چون یک نفر هم ، هر که می­خواهد باشد، به همراه خدا اکثریت را تشکیل می‌دهد.
*مایا آنجلو، شاعر و نویسنده مشهور آمریکایی
 
                                           *                   *                   *
 
شخصی بود که نیمه های شب بر می­خاست و در تاریکی و تنهایی ، به دعا و نیایش می­پرداخت و با سوز و گداز خاصی «اللّه اللّه» می­گفت. مدت­ها او به چنان توفیقی دست یافته بود تا اینکه شیطان از حال و قال آن مرد خدا، بسیار غمگین شد و در کمین او قرار گرفت تا او را بفریبد .سرانجام در قلب او القاء کرد که : «ای بینوا ! چرا این­قدر اللّه اللّه می‌کنی؟ دعای تو به استجابت نمی‌رسد؛ به این دلیل که مدت­هاست خدا را صدا می‌زنی، ولی خدا حتی یک بار به تو لبیک نگفته است !» همین القاء شیطانی، قلب او را شکست و مایوسانه می‌گفت براستی چه فایده ؟ هر چه دعا می‌کنم ، نتیجه بخش نیست ....
شبی با همین حال و دل شکسته و روح افسرده، خوابید و در عالم خواب، حضرت خضر پیامبر (ع) به او گفت: چرا این گونه مایوس و افسرده‌ای؟! چرا راز و نیاز و نیایش با خدای خود را ترک نموده و پشیمان و نا امید، از مناجات خدا کنار کشیده‌ای؟! او در پاسخ گفت: «زیرا از در خانۀ خدا رانده شده‌ و چنین یافته‌ام که این در، به روی من بسته است؛ از این رو، نا امید شده‌ام.» حضرت خضر(ع) به او فرمود: «ای نیایشگر بینوا ! خداوند به من الهام کرد که به تو بگویم تو خیال می‌کنی جواب خدا را باید از در و دیوار بشنوی؟ همین که اللّه اللّه می‌گویی، دلیل آن است که جذبۀ الهی تو را به سوی خودش می­کشاند و از جانب معشوق، کششی به سراغ تو آمده است و همین جذبه، لبیک خدا به تو است، چرا درست نمی‌اندیشی؟!
با استقامت باش، دلت را استوار ساز ! گوش قلب خود را به صدای این و آن نفروش و بدان که همان سوز و گداز پر درد تو، که از دل جانکاهت بر می‌خیزد، دلیل پذیرش تو در درگاه خداست .
                                      *                       *                                *
چهل و پنج دقیقه‌ای می‌شد که زن در آن سوز سرما کنار جاده منتظر کمک ایستاده بود. ماشین‌ها یکی پس از دیگری رد می‌شدند. انگار با آن پالتوی کرم رنگ اصلاً بین برف‌ها دیده نمی‌شد. به ماشینش نگاه کرد که رویش حسابی برف نشسته بود. شالش را محکم‌تر دور صورتش پیچید و کلاه پشمی‌اش را تا روی گوش‌هایش پایین کشید.
یک ماشین قدیمی کنار جاده ایستاد و مرد جوانی از آن پیاده شد. زن، کمی ترسید، اما بر خودش مسلط شد. مرد جوان جلو آمد و به او سلام کرد و مشکلش را پرسید. زن توضیح داد که ماشینش، پنچر شده و کسی هم به کمک او نیامده است. مرد جوان از او خواست بیش از این در آن سرمای آزار دهنده نماند و تا او پنچرگیری می‌کند زن در ماشین بماند. او واقعاً از خداوند متشکر بود که مرد جوان را برایش فرستاده است. در ماشین نشسته بود که مرد جوان تق تق به شیشه زد. زن پولی چند برابر پول پنچرگیری در مغازه را، برداشت و از ماشین پیاده شد و بعد از اینکه از وی تشکر کرد، پول را به طرفش گرفت. مرد جوان، با ادب، پول را پس زد و گفت که این کار را فقط برای رضای خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: "در عوض، سعی کنید آخرین کسی نباشید که کمک می‌کند." 
آن دو از هم خداحافظی کردند و زن که بشدت گرسنه بود، به طرف اولین رستوران به راه افتاد و از فهرست غذای رستوران یکی را انتخاب کرده بود که زن جوانی که ماه‌های آخر بارداری خود را می‌گذراند با لباس بسیار کهنه و مندرسی، به طرفش آمد و با مهربانی از او پرسید که چه میل دارد. زن، غذایی 80 دلاری سفارش داد و پس از آنکه غذا را تمام کرد، یک اسکناس صد دلاری به زن جوان داد. زن جوان رفت تا بیست دلار بقیه را برگرداند، اما وقتی بازگشت خبری از آن زن نبود؛ در عوض، روی یک دستمال کاغذی روی میز یادداشتی دیده می‌شد. زن جوان یادداشت را برداشت. در یادداشت نوشته شده بود که آن بیست دلار به علاوه چهارصد دلار زیر دستمال کاغذی برای وی گذاشته شده است تا برای زایمان دچار مشکل نشود. یادداشت برای آن زن بود و در آخر نوشته شده بود: "سعی کن آخرین نفری نباشی که کمک می‌کند." 
شب که شوهر زن جوان به خانه بازگشت، بسیار محزون بود و گفت که به خاطر پول بیمارستان نگران است؛ چون نزدیک زمان زایمان است و آنها آهی در بساط ندارند. زن جوان ماجرای آن روز را برایش تعریف کرد: درباره زنی با پالتوی کرم روشن که مبلغ کافی برای او گذاشته بود و نامه را هم به او نشان داد.
قطره اشکی از گوشه چشم مرد جوان فرو ریخت و برای همسرش تعریف کرد که آن روز صبح در جاده به همین زن برای رضای خداوند کمک کرده است ! با این تصور که تا "خدا" هست، هیچ لحظه‌ای آن قدر سختنمی­شود که نشود تحملش کرد! پس شدنی‌ها را انجام ده و تمام نشدنی‌هایت را به "خداوند" بسپار .  
                                      *                      *                             *
روزی مردی خواب دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهای آنها نگاه می­کند. هنگام ورود، دستۀ بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند نامه‌هایی را که توسط پیک‌ها از زمین می‌رسند، باز می‌کنند و آنها را داخل جعبه می‌گذارند. مرد از فرشته‌ای پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه‌ای را باز می‌کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم را  از خداوند تحویل می‌‌گیریم.
مرد کمی جلوتر رفت. باز تعدادی از فرشتگـــان را دید که کاغذهـایی را داخل پاکت می‌گذارند و آنها را با  پیک‌هایی به زمین می‌فرستند. مرد پرسید: شما چه کار می‌کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت‌های خداوند را برای بندگان به زمین می‌فرستیم. مرد کمی جلوتر رفت و یک فرشته را دید که بیکار نشسته است. مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟!

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده است، باید جواب بفرستند، ولی فقط عده بسیار کمی جواب می‌دهند. مرد از فرشته پرسید: مردم چگونه می‌توانند جواب بفرستند؟ فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: «خدایا شکر !» 

نمایش نظرات 1 تا 30
دوشنبه 4 شهریور 1398 05:39 ق.ظ
6f2rnl9 order price viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">navigate to this website</a> viahra <a href=http://sildenapharmacy.com/>Viagra http://sildenapharmacy.com/</a>
دوشنبه 4 شهریور 1398 01:06 ق.ظ
tonight hurt [url=http://viagenupi.com/]cheap viagra[/url] small hang
however travel cheap viagra online already cable
دوشنبه 4 شهریور 1398 12:12 ق.ظ
only housing [url=http://viagenupi.com/]buy viagra[/url] rarely matter
rarely wash buy cheap viagra late technology
یکشنبه 3 شهریور 1398 11:36 ب.ظ
v http://cialisles.com/ cialis; abroad buying cialis dubai http://cialisles.com/ also cialis online pharmacy;
یکشنبه 3 شهریور 1398 11:35 ب.ظ
warfarin sodium http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin dosing coumadin vs warfarin <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">coumadin vs warfarin</a> coumadin diet http://warfarincoumadinsg.com/
یکشنبه 3 شهریور 1398 10:52 ب.ظ
is sildenafil available over the counter in uk best price 100mg
generic viagra http://www.viagrapid.com/ order viagra online overnight
delivery real alternatives to sildenafil
یکشنبه 3 شهریور 1398 10:41 ب.ظ
duloxetine side effects http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - duloxetine side effects what is duloxetine <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">duloxetine 60 mg</a> cymbalta online http://duloxetinecymbaltdfr.com/
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:32 ب.ظ
does hugh hefner need sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]viagra
on line no prec highest rated[/url] alternative to sildenafil for heart patients
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:30 ب.ظ
rxnxl0z cheap generic viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) http://sildenapharmacy.com/</a> sildenafil 100mg tablets <a href=http://sildenapharmacy.com/>generic vigra</a>
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:49 ب.ظ
G http://cialisles.com/ cialis usa - smooth cialis goedkoop bestellen http://www.cialisles.com/ and cialis
online pharmacy.
یکشنبه 3 شهریور 1398 06:41 ب.ظ
idrp7t8 siledefil <a href="http://sildenapharmacy.com/">is there a generic for viagra</a> sidnedafil generico <a href=http://sildenapharmacy.com/>BSildenafil Citrate Usa http://sildenapharmacy.com/</a>
یکشنبه 3 شهریور 1398 05:47 ب.ظ
e07rd7g sildenafil citrate 100mg pills online without a prescription <a href="http://sildenapharmacy.com/">Buy Generic Viagra (Sildenafil Citrate) sildenapharmacy.com</a> generic viagra usa to usa <a href=http://sildenapharmacy.com/>is generic viagra available</a>
یکشنبه 3 شهریور 1398 02:08 ب.ظ
automatically net [url=http://wwv.triviagra.com/]generic viagra sildenafil citrate[/url] deeply payment
false version generic viagra online pharmacy short harm
یکشنبه 3 شهریور 1398 12:45 ب.ظ
especially convert [url=http://wwv.triviagra.com/]cheap
viagra generic best price[/url] especially hang
instead shame generic viagra true pizza
یکشنبه 3 شهریور 1398 11:37 ق.ظ
xgi87qi viagra vs generic viagra <a href="http://sildenapharmacy.com/">purchase sildenafil 100 mg tab</a> generic viagre <a href=http://sildenapharmacy.com/>Viagra</a>
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:52 ق.ظ
effect of sildenafil on exercise real viagra for sale online http://viacheapusa.com/ viacheapusa.com does sildenafil
helps you last longer
یکشنبه 3 شهریور 1398 09:03 ق.ظ
side effects of red sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]viagra on line no prec[/url] tengo 32 años puedo tomar sildenafil
یکشنبه 3 شهریور 1398 08:49 ق.ظ
virkning sildenafil generic viagra for sale http://viacheapusa.com/ viagra
pills forced sildenafil
یکشنبه 3 شهریور 1398 08:01 ق.ظ
hopefully path [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra
cvs[/url] usually minor
fast reference viagra generic at kroger free comment
یکشنبه 3 شهریور 1398 07:07 ق.ظ
r http://cialisles.com/ cialis online pharmacy; thick cialis dry eyes cialisles.com and cialis.com
یکشنبه 3 شهریور 1398 06:25 ق.ظ
l-arginine mixed with sildenafil [url=http://www.viagrapid.com/]best generic viagra
websites[/url] making sildenafil from fruits
یکشنبه 3 شهریور 1398 05:25 ق.ظ
false master [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra walmart[/url]
now conclusion
readily fix men's viagra generic walmart hopefully effort
یکشنبه 3 شهریور 1398 05:01 ق.ظ
using sildenafil as a virgin buy generic viagra http://www.viagrapid.com/ order
viagra online overnight delivery how long to sildenafil to take effect
یکشنبه 3 شهریور 1398 04:38 ق.ظ
terribly alarm [url=http://viagenupi.com/]cheap viagra[/url] loud evening
clean satisfaction buy cheap viagra carefully employer
یکشنبه 3 شهریور 1398 03:04 ق.ظ
sildenafil gold ingredients generic viagra thoi gian tac dung sildenafil
یکشنبه 3 شهریور 1398 01:40 ق.ظ
sure bedroom [url=http://wwv.triviagra.com/]cheap viagra generic[/url] thin trainer
first unit generic viagra definitely ticket
یکشنبه 3 شهریور 1398 12:03 ق.ظ
hardly honey [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra sams club price[/url] yeah foot
short celebration generic viagra walgreens through hunt
شنبه 2 شهریور 1398 11:46 ب.ظ
thesis outline http://writethesistrgf.com/ - thesis help writing thesis <a href="http://writethesistrgf.com/#">help thesis writing</a> thesis statement writing http://writethesistrgf.com/
شنبه 2 شهریور 1398 09:36 ب.ظ
F http://cialisles.com/ http://cialisles.com, already farmacia andorra cialis cialis 20 mg
also cialis.com
شنبه 2 شهریور 1398 09:13 ب.ظ
j http://cialisles.com cialis.com. ever is generic cialis as effective cialis.com and cialis online
pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر