کلینیک مجازی مشاوران و روانشناسان برتر

www.Ravanshenasii.ir

تاریخ : جمعه 11 دی 1394 09:23 ب.ظ

تست افسرده‌گی

ابتدا روی چهارخانه جلوی هر عبارتی را که در مورد شما صادق است کلیک کنید و در پایین نمره تست را دریافت کنید.

 

Der Schrei

مدتی است که مشکل بیخوابی و بدخوابی عذابم می‌دهد، طوری که در طی روز احساس خستگی مفرط دارم.

در عرض چند مدت گذشته بشدت بدخلق شده‌ام.

مدتی است که فکرم  همیشه دور افکار خاص و آزاردهنده‌ای دور می‌زند.

در عرض چند مدت گذشته بسختی می‌توانم افکارم را متمرکز کنم.

مدتی است که حواس‌پرتی گرفته‌ام.

دیگر انجام کارهای روزانه برایم بسیار سخت شده‌است.

مدتی است که دائم احساس درماندگی و یاس می‌کنم.

احساس می‌کنم که آدم بی‌ارزشی هستم و این احساس در عرض مدت گذشته در من شدت گرفته‌است.

بعضی اوقات به خودکشی فکر می‌کنم.

نسبت به آینده هیچ امیدی ندارم.

قدرت تصمیم‌گیری‌ام در کارهای روزمره دیگر مثل گذشته نیست.

مدتی است که نسبت به چیزهایی که در دور  و برم اتفاق می‌افتند بی‌تفاوت شده‌ام.

مدتی است که در خودم احساس عذاب وجدان می‌کنم.

خودم را بخاطر هر چیزی سرزنش می‌کنم.

زندگی برایم معنایش را از دست داده‌است.

   

 

جمع کل نمرات شما این تست:
با مشاوران کلینیک تماس حاصل فرمایید.

" مشاور تحصیلی  وروانشناختی ،کودک ،نوجوان وازدواج کلینیک مجازی مشاوران وروانشناسان برتر"

مشاوره دهنده تخصصی

برای تماس با مشاورین ما  با شماره 09372912410   تماس حاصل فرمایید.موضوع: شخصیت شناسی،

تاریخ : جمعه 11 دی 1394 09:14 ب.ظ
نتیجه تصویری برای نشریات روانشناسی    نشریه بین المللی روانشناسی   انگلیسی

International Journal of Psychology
ISSN 2008-1251
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول: دكتر رضا زمانی
سردبیر: دكتر حسین شكركن
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 18 »

2.    فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی
مدیر مسئول: دكتر منصور بیرامی
سردبیر: دكتر امیر هوشنگ مهریار
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین شماره 39 »     اشتراک»
»» این مجله تا پایان سال 88 با نام روانشناسی دانشگاه تبریز منتشر شده است.

3.    فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی 

ISSN 2251-8002
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
مدیر مسئول: دكتر سوسن علیزاده فرد
سردبیر: دكتر مجید صفاری نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 17 + متن »

4.    مجله پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 

ISSN 2251-6352
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی
مدیر مسئول: دكتر بختیار شعبانی وركی
سردبیر: دكتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال چهارم شماره 1 + متن »     اشتراک»

5.    مجله پژوهش های كاربردی روانشناختی 

ISSN 2251-8126
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران - دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی- موسسه روانشناسی و علوم تربیتی
مدیر مسئول: دكتر غلامعلی افروز
سردبیر: دكتر محمد خدایاری فرد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره 1 + متن »

6.    فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی 

ISSN 2008-0166
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: دكتر محمدنقی فراهانی
سردبیر: دكتر علیرضا مرادی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 33 »     اشتراک»

7.    دو فصلنامه پژوهشهای روان شناختی 

ISSN 1019-9616
دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر: دكتر رضا زمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 35 + متن »     اشتراک»

8.    فصلنامه تازه ها و پژوهش های مشاوره 

ISSN 2008-1634
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن مشاوره ایران
مدیر مسئول: دكتر رحمت اله نورانی پور
سردبیر: دكتر باقر ثنائی ذاكر
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 45 + متن »

9.    فصلنامه تازه های علوم شناختی 

ISSN 1561-4174
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دكتر سید كمال خرازی
مدیر مسئول: دكتر جواد علاقبند راد
سردبیر: دكتر سهراب حاجی زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 67 + متن »

10.    فصلنامه خانواده و پژوهش 

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سردبیر: دكتر شكوه نوابی نژاد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال یازدهم شماره 23 + متن »     اشتراک»

11.    فصلنامه خانواده پژوهی 

ISSN 1735- 8442
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشكده خانواده
مدیر مسئول: دكتر محمدعلی مظاهری
سردبیر: دكتر محمدعلی مظاهری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 38 + متن »

12.    فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی 

ISSN 1563-3314
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیر مسئول: دكتر احمدعلی فروغی
سردبیر: دكتر ابوالقاسم نوری
محل انتشار: خوراسگان  سایر مشخصات»     عناوین شماره 61 + متن »

13.    مجله دستاورد های روانشناختی 

ISSN 2228-6144
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دكتر كیومرث بشلیده
سردبیر: دكتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
محل انتشار: اهواز  سایر مشخصات»
»» این مجله یكی از مجلات تخصصی تفكیك شده از مجله علوم تربیتی و روانشناسی میباشد.

14.    فصلنامه روان شناسی مدرسه 

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول، سردبیر: دكتر محمد نریمانی
محل انتشار: اردبیل  سایر مشخصات»     عناوین شماره 15 + متن »

15.    فصلنامه روان شناسی افراد استثنایی 

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دكتر حسین اسكندری
سردبیر: دكتر حمید علیزاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 18 + متن »     اشتراک»

16.    فصلنامه روان شناسی كاربردی 

ISSN 2008-4331
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دكتر حمیدرضا پور اعتماد
سردبیر: دكتر عصمت دانش
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 28 + متن »

17.    فصلنامه روانشناسی 

ISSN 1680-8436
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز، مدیر مسئول: دكتر جواد اژه ای
سردبیر: محمد كریم خداپناهی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 75 + متن »

18.    فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی    فارسی

ISSN 1025-2835
فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دكتر غلامعلی افروز
سردبیر: محمد خدایاری فرد
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و یكم شماره 4 + متن »
»» انتشار مجله از زمستان 91 متوقف شده است.

19.    مجله روانشناسی نظامی 

فصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مدیر مسئول: دكتر محمدباقر حبی
سردبیر: دكتر رضا كرمی نیا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره 20 + متن »

20.    دو فصلنامه روانشناسی معاصر   فارسی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن روانشناسی ایران
مدیر مسئول: دكتر شهریار شهیدی
سردبیر: دكتر محمدعلی بشارت
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال دهم شماره 1 + متن »

تاریخ : چهارشنبه 9 دی 1394 06:05 ب.ظ

بازیهای نمایشی، بازیهایی است که به کودک برای درک احساس متقابل و اصلاح رفتار به صورت غیرمستقیم با تاثیرگذاری بر ناخودآگاه کمک می‌کند.
تاریخ : چهارشنبه 9 دی 1394 08:18 ق.ظ
Image result for ‫مقالات انگلیسی‬‎
 
آدرس چهل پایگاه و منبع مهم دریافت مقالات انگلیسی:

1. ieeexplore.ieee.org
2. acm.org
3. link.springer.com
4. wiley.com
5. sciencedirect.com
6. acs.org
7. aiaa.org
8. aip.org
9. ajpe.org
10. aps.org
11. ascelibrary.org
12. asm.org
13. asme.org
14. bioone.org
15. birpublications.org
16. bmj.com
18. emeraldinsight.com
19. geoscienceworld.org
20. icevirtuallibrary.com
21. informahealthcare.com
22. informs.org
23. ingentaconnect.com
24. iop.org
25. jamanetwork.com
26. joponline.org
27. jstor.org
28. mitpressjournals.org
29. nature.com
30. nrcresearchpress.com
31. oxfordjournals.org
32. royalsocietypublishing.org
33. rsc.org
34. rubberchemtechnol.org
35. sagepub.com
36. scientific.net
37. spiedigitallibrary.org
38. springermaterials.com
39. tandfonline.com
40. theiet.org

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic